Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Chef.
Carl Edvard Nore Martin.

Carl Edvard Nore Martin

F. i Stockholm 1859 31/7. Underlöjtn. vid (Första) Göta art.-reg. 80; löjtn. 86; styresman för Åkers krutbruk 92-1905; kapt. vid reg. 94 o. vid Andra Svea art.-reg. (Upplands art.-reg.) 96; major i armén 05; fälttygmåstare samt chef för Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrå fr. s. år; major vid Göta art.-reg. s. år. h. Kr. V. A. 03.