Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Första expeditionsafdeiningen.
Carl Johan Ljungberg.

Carl Johan Ljungberg

F. i Karlsborg, Skarab. län, 1866 26/7. Underlöjtn. vid Svea art.-reg. SS; löjtn. vid Norrl. art.-reg. 93; kapt. 96; art.-stabsoff. 98; assistent vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrå 1903—07; art.-stabsoff. fr. 08; tjänstgörande vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrås första exped.-afd. fr. s. år.