Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Första expeditionsafdeiningen.
Carl Erik Swartz.

Carl Erik Swartz

F. i Norrköping 1878 20/4. Underlöjtn. vid Andra Svea art.-reg. (Upplands art.-reg.) 97; löjtn. 1901; bitr. assistent vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrå 04-07; art.-stabsoff. fr. 08; tjänstgörande vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrås första exped.-afd. fr. s. år.