texaco-80-talet.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Andra expeditionsafdelningen.
Gerdt August Lundeberg.

Gerdt August Lundeberg

F. i Hille, Gefleb. län, 1868 2/5. Underlöjtn. vid (Första) Svea art.-reg. 90; löjtn. 94; art.-stabsoff. fr. 1903; kapt. 05; adjut. hos Konungen 07; tjänstgörande vid Arméförvaltn. art.-dep. militärbyrås andra exped.-afd. fr. 08.