Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Konstruktionsafdelningen.
Oscar Fredrik Osterman.

Oscar Fredrik Osterman

F. i Brunflo, Jämtl. län, 1874 5/9. Underlöjtn. vid Jämtl. fältjäg.-reg. 94 o. vid Norrl. art.-reg. 95; löjtn. 98; art.-stabsoff. fr. 1902; kapt. 04; tjänstgörande vid Arméförvaltn. art.-dep. militärbyrås konstruktions-afd. fr. 08.