Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Konstruktionsafdelningen.
Andreas Gustaf Tullström.

Andreas Gustaf Tullström

F. i Växjö 1866 30/11. Sergeant vid Norrl. art.-reg. 93; styckjunkare 1905; tf. departementsskrifvare vid Arniéförvaltn. art.-dep. fr. 08.