Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Konstruktionsafdelningen.
Christian Benedictus Christiansson.

Christian Benedictus Christiansson

F. i Glumslöf, Malm. län, 1875 21/6. Sergeant vid Andra Svea art.-reg. 1903; tf. departementsskrifvare vid Arniéförvaltn. art.-dep. fr. 08.