Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fästningsbyggnadsaf delningen.
Tjänstgörande.
Carl August Tydén.

Carl August Tydén

F. i Täby, Sthlms län, 1880 21/6. Underlöjtn. vid Fortifik. 1900; löjtn. 04; repetitör vid Art.- o. ingen.-högskolan fr. 06; tjänstgörande vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrås fästningsbyggnadsafd. fr. 08.