Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kasernbyggnadsaf delningen.
Tjänstgörande.
Carl Axel Wilhelm Nyström.

Carl Axel Wilhelm Nyström

F. i Stockholm 1866 24/6. Underlöjtn. vid Fortifik. 86; löjtn. 93; kapt. 1902; fortifik.-befälhafvare vid i:a fortifik.-området 02-06; lär. i byggnadskonst vid Art.- o. ingen.-högskolan fr. 06; tjänstgörande vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrås kasern-byggnadsafd. fr. 08.