Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Utrustningsbyrån.
Chef.
Fredrik August Frölich.

Fredrik August Frölich

F. i Säfvared, Skarab. län, 1861 14/4. Underlöjtn. vid Västg. reg. 82; löjtn. 89; komp.-off. vid Krigsskolan 91-92; intendent vid Int.-kåren 94; reg.-intendent vid Västg. reg. 95—1905; kapt. i reg. 96 o. i armén 98; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 05; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 05-07 o. för Arméförvaltn. intendentsdep. utrustningsbyrå fr. 07. L. Kr. V. A. 06.