Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fältläkarebyrån.
Fältläkare o. byråchef.
Ernst Israel Boman.

Ernst Israel Boman

F. i Södertälje 1852 4/s. Stud. i Upps. 70; med. kand. vid Karol. inst. i Sthlm 77; med. lic. i Upps. 81. Andre stadsläkare i Linköping 81-97; andre bat.-läkare vid Andra lifgren.-reg. 86 o. förste bat.-läkare därst. 89; sjukhusläkare vid Allm. garnis.-sjukhuset i Sthlm 97; assistent vid Arméförvaltn. sjukvårdsbyrå o. adjut. hos öfverfältläkaren 97-1902; reg.-läkare i Fältläk.-kåren 98; fördeln.-läkare o. chef för Arméförvaltn. intendentsdep. sjukvårdsbyrå 02-07; fältläkare o. chef lös: Arméförvaltn. sjukvårdsstyr. fältläkarebyrå fr. 08.