Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Revisionskontoret.
Revisorer.
Anders Herman Göransson.

Anders Herman Göransson

F. i Gefle 1855 30/6. Stud. i Upps. 76; ex. till rätteg.-verk. 82. E. o. tjänsteman i Kanimarkoll. 85 o. aman. därst. 89; e. o. tjänsteman i Arméförvaltn. 85; aman. därst. 93; tf. revisor vid Arméförvaltn. intendentsdep. civilbyrå 99; revisor därst. 1900-07; revisor vid Arméförvaltn. revisionskontor fr. 07.