Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Revisionskontoret.
Revisorer.
Abraham Gustaf Adolf Alexanderson.

Abraham Gustaf Adolf Alexanderson

F. i Söderhamn i8629/i. Stud. i Dpps. 80; ex. till rätteg.-verk. 88. E. o. tjänsteman i Arméförvaltn. 93; aman. därst. 98; revisor o. bokhållare vid Arméförvaltn. art.-dep. civilbyrå 1904-07; revisor vid Arméförvaltn. revisionskontor fr. 07.