Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Krigskassör.
Christoffer Libert Billing.

Christoffer Libert Billing

F. i Össjö, Krist, län, 1844 6/5. Stud. i Lund 62; kameralex. 64. E. o. laudskontorist 65; e. o. tjänsteman i Arméförvaltn. 6S; tf. kammarskrifvare i Kammarkoll. 77; tf. kammarskrifvare i Arméförvaltn. 78; bokhållare därst. 82; tf. krigskassor vid Arméförvaltn. kassakontor 97-1900 o. ordin. fr. 1900.