stora_torget-visby.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Departementets registrator.
Folke Ferdinand Flach.

Folke Ferdinand Flach

F. i Skara 1863 2/6. Stud. i Upps. 81; kansliex. 88. E. o. tjänsteman i Arméförvaltn. 89; extra åman. därst. 95; ordin, anian. 97; extra revisor 1900; tf. revisor vid Arméförvaltn. art.-dep. civilbyrå 01 o. ordin. 02; registrator vid Arméförvaltn. civila dep. fr. 08.