Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Amanuenser.
Carl Gustaf Hjalmar Fischer.

Carl Gustaf Hjalmar Fischer

F. i Stockholm 1865 2/10. Stud. i Upps. 85; jur. kand. 94. E. o. tjänsteman i Arméförvaltn. s. år; extra aman. därst. 99; amanuens därst. fr. 1902.