Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Amanuenser.
Alfred Reinhold Wallgren.

Alfred Reinhold Wallgren

F. i Stockholm 1869 22/4. Stud. i Upps. 89; kansliex. 98. Aman. i Landtförsv.-dep. 98; e. o. tjänsteman i Arméförvaltn. s. år; amanuens därst. fr. 1905; tf. registrator vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. civilbyrå 06-08; tf. kanslisekr. vid Landtförsv.-dep. fr. 08.