040528-tindtadebadplats.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Amanuenser.
Victor Alexander Dryselius.

Victor Alexander Dryselius

F. i Gefle 1871 10/12. Stud. i Upps. 91; kansliex. 1901. E. o. tjänsteman i Kammarkoll. o. i Arméförvaltn. 02; amanuens vid Arméförvaltn. fr. 06.