tingstade_jernvegsstation_1960.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygförvaltare.
Carl Emil Hultgren.

Carl Emil Hultgren

F. i Mölltorp, Skarab. län, 1854 1/10. Anst. såsom tjänsteman vid bruk i mellersta Sverige o. Norrland 72-78; tygskrifvare vid Karlsborgs tygstat. 79-86; förvaltare vid ammunitionsfabrikens afd. å Karlsborg 87; ty g förvaltare vid Sthlms tygstat. fr. 88; redogörare vid artilleriets tygstater 1903-07.