Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygmästare i Östersund.
Carl Fredrik Theodor von Heideken.

Carl Fredrik Theodor von Heideken

F. i Bälinge, Söderm. län, 1875 8/12. Underlöjtn. vid Norrl. art.-reg. 96; löjtn. 1900; tygmästare i Östersund fr. 04; kapt. 05.