jarnvagsstation-tingstade-60-talet.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygförvaltare.
Hugo Albert Strandberg.

Hugo Albert Strandberg

F. i Stockholm 1869 13/1. Tygskrifvare vid Sthlms artilleriförråd 94; tf. uppbördsman vid Sthlms gevärsförråd 98-1901; tf. tygförvaltare vid tyg- o. amnm-nitionsförråden i Uppsala 01; tygförvaltare därst. fr. 03.