Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygförvaltare.
Waldemar Samuel Timén.

Waldemar Samuel Timén

F. i Karlsborg, Skarab. län, 1861 18/4. Tygskrif-vare 87 ; tygförvaltare vid tyg- o. ammunitionsförråden i Jönköping fr. 97.