angfartyget_gotland-1868.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygförvaltare.
Per Oscar Renwall.

Per Oscar Renwall

F. i Filipstad 1860 24/7. Sergeant vid Lifreg. gren.-kår 84; förrådsskrifvare vid Vaxholms art.-kårs tygstat 94; tygförvaltare vid ammunitionsförråden å Karlsborg fr. 1900.