Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Karl Gustafs stads gevärsfaktori.
Skottställningsofficer.
Hugo Edvard Uddgren.

Hugo Edvard Uddgren

F. i Göteborg 1876 12/6. Underlöjtn. vid Bohusl. reg. 98; löjtn. 1901; skottställningsofficer vid Karl Gustafs städs gevärsfaktori fr. 06.