Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Karl Gustafs stads gevärsfaktori.
Fabriksingeniör.
Carl August Rundlöf.

Carl August Rundlöf

F. i Stockholm 1861 18/4. Elev vid Tekn. högskolan 81; civilingen.-ex. 83. Anst. vid Siemens Brothers elektriska verkstäder i London 83, vid Thorsten Nordenfelts konstruktionsbyrå därst. 85 o. vid Sthlms vapenfabrik 86; verkstadschef vid Nor-denfeltska kanon verkstäderna i Spanien (Placencia) 88; fabriksingeniör vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori fr. 95.