Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Ammunitionsfabriken.
Verkmästare.
Carl Gustaf Fredrik Sundström.

Carl Gustaf Fredrik Sundström

F. i S:t Petersburg 1855 8/7. Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 68-71 o. vid Tekn. skolan därst. 89-90; öfvermaskinistex. 91. Maskinist å svenska fartyg 78-80, å rysk ångare 81 o. hos Bröderna Nobel å Volgafloden o. Kaspiska hafvet 81-86; ritare vid Statens ammunitionsfabrik 86-93; verkmästare vid animunitionsfabriken å Marieberg fr. 93.