angfartyget_gotland-1868.jpg

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fortifikationsförråden.
Stockholm.
Fritz Oscar Joachim Bergschöld.

Fritz Oscar Joachim Bergschöld

F. i Osby, Krist, län, 1853 28/9. Sergeant vid Fortifik. 75; fanjunkare 88; fortifikationskassör o. förrådsförvaltare vid Göta ingen .-bat. (ingen.-kår) 97-1903 o. vid Svea ingen.-kår fr. 03; tf. reg.-intendent vid Göta ingen.-kår 98-1902.