Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Arméns intendenturförråd.
Förrådsintendent.
Frans Theodor Göranson.

Frans Theodor Göranson

F. i Hjo 1846 10/9. Furir vid Västg. reg. 68; redogörare å Karlsborg 72; fanjunkare 75; förvaltare vid arméns central- o. hufvudförråd å Karlsborg 80; andra intendent vid Int.-kåren 97 o. intendent 98; förràdsiniendent å Karlsborg fr. s. år; kamrerare vid Skaraborgs läns ensk. banks kotnmiss.-kontor å Karlsborg fr. 81.