Kommendantstaten. Stockholm.
Kommendant.
Axel Gustaf Laurell.

Axel Gustaf Laurell

F. i Ölme, Värml. län, 1839 28/5. Stud. i Upps. 57. Underlöjtn. vid Nerikes reg. 58; löjtn. 64; kapt. 75; major 86; öfv.-löjtn. 90; öfverste o. chef för Västernorrl. reg. 93; afsked med tillst. att såsom öfverste kvarstå i armén 99; kommendant för Sthlms garnison fr. s. år.