Kommendantstaten. Stockholm.
Adjutanter.
Carl Fredrik Axelsson.

Carl Fredrik Axelsson

F. i Byarum, Jönk. län, 1844 10/10. Stud. i Lund 63. Underlöjtn. vid Jönk. reg. 67; löjtn. 74; adjutant vid Öfverkommendantexped. i Sthlm 83; kapt. 89; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 96; major i armén 99.