Kommendantstaten. Stockholm.
Adjutanter.
Gustaf Washington Falkman.

Gustaf Washington Falkman

F. i Malmö 1846 9/6. Underlöjtn. vid Södra sk. inf.-reg. 71; löjtn. 7S; adjutant vid Öfverkommendantexped. i Sthlm s. år; kapt. 91; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 1901; major i armén 03.