Kommendantstaten. Stockholm.
Adjutanter.
Georg Conradi.

Georg Conradi

F. i Stockholm 1846 21/5. Underlöjtn. vid Västgötadals reg. 70; anst. vid Zanders med.-mekan. inst. i Sthlm 72-95; adjutant vid Öfverkommendantexped. i Sthlm 75; löjtn. 79; afsked med tillst. att såsom löjtn. kvarstå i reg. reserv 83; kapt. i armén 91; löjtn. i Hall. reg. reserv 1902; afsked nr reserven 03.