Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Adjutanter.
Rudolf Valerian Berg.

Rudolf Valerian Berg

F. i Ljustorp, Västernorrl. län, 1876 18/4. Underlöjtn. vid Norrb. reg. 97; löjtn. 99; adjutant vid Kommendantskapet i Boden 1907.