Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.
Friherre Carl Gustaf Wrangel.

Carl Gustaf Wrangel

F. i Lungsund, Värml. län, 1842 30/12. Underlöjtn. vid Svea lifg. 62; löjtn. 64; kapt. i reg. 74 o. vid reg. 76; tf. reg.-iutendent 80; reg.-intendent vid Svea lifg. 81^93; major i armén 91; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåreu 93 o. af i:a gr. 95; fördelnings-intendent vid 4:e arméfördeln. fr. 93.