angfartyget_visby-1924.jpg

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Fältintendenter af 2:a graden.
Iwar Henrik Oskar Walfrid Wickström.

Iwar Henrik Oskar Walfrid Wickström

F. i Ölmestad, Jönk. län, 1860 6/1. Underlöjtn. vid Jönk. reg. 80; löjtn. 90-94; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 93; reg.-intendent vid Jönk. reg. 93-1906; återinträdde såsom löjtn. i armén 96; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren 97; fältintendent af 2:a gr. 06; fördelningsintendent vid i:a arméfördeln. fr. s. år.