farosunds-fargelager.jpg

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.
Johan Gillis Samuel Arfwidson.

Johan Gillis Samuel Arfwidson

F. i Gårdeby, Österg. län, 1854 6/7. Underlöjtn. vid Andra lifgren.-reg. 76; löjtn. 85; kapt. i armén 93; tf. reg.-intendent vid Kronprinsens husarreg. 85-93 o. ordin. fr. 93; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren s. år.