Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.
Grefve Axel Walter Hugo Hamilton.

Axel Walter Hugo Hamilton

F. i Byarum, Jönk. län, 1860 31/7. Underlöjtn. vid Västg. reg. Si; löjtn. 89; tf. reg.-intendent vid Uppl. reg. (Uppl. inf.-reg.) 93 o. ordin. fr. 95; intendent af 3:e kl. vid Int.-kåren 94, af 2:a kl. 95 o. af i:a kl. 98; kapt. i Västg. reg. 96 o. i armén 98.