Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.
Friherre Casten Folke Salomon von Otter.

Casten Folke Salomon von Otter

F. i Kristianstad 1876 23/5. Underlöjtn. vid Svea lifg. 96; extra intendent i Int.-kåren 1901; adjut. vid 5:e arméfördeln. Fördelningsintendentur 01-03; löjtn. vid reg. 01; afsked fr. reg. 02; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 02 o. af i:a kl. 05; reg.-intendent vid Positionsart.-reg. fr. 03.