Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.
Gunnar Björkman.

Gunnar Björkman

F. i Eskilstuna 1875 21/9. Underlöjtn. vid Västg. reg. 96; löjtn. 98; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 06; adjut. hos fördeln.-intendenten vid 2:a arméfördeln. fr. s. år.