Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.
Albert Roland Nicolin.

Albert Roland Nicolin

F. i Hammar, Örebro län, 1878 26/11. Underlöjtn. vid Jämtl. fältjäg.-reg. 1900; löjtn. 05; underintendent vid Int.-kåren 07; intendent af 2:a hl. s. år; reg.-intendent vid Jämtl. fältjäg.-reg. fr. s. år.