angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.
Hans Olsen.

Hans Olsen

F. i Skön, Västernorrl. län, 1879 1/9. Underlöjtn. vid Västernorrl. reg. 1900; löjtn. 05; tf. adjut. vid 3:e arméfördeln. Fördelningsintendentur 06; underiutendent vid Int.-kåren 07; reg.-intendent vid Västerb. reg. fr. s. år; intendent af 2:a kl. 08.