angfartyget_drotten-1928.jpg

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.
Tor Harald Lundberg.

Tor Harald Lundberg

F. i Karlstad 1879 7/11. Underlöjtn. vid Värml. reg. 1902; löjtn. 05; underintendeut vid Int.-kåren 07; intendent af 2:11 kl. 08; reg.-intendent vid Östgöta trängkår fr. s. år.