Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Andra intendent.
Fritz August Ryberg.

Fritz August Ryberg

F. i Malmö 1849 2/6. Tf. reg.-intendent vid Kronprinsens husarreg. 83; andra intendent i Int.-kårens reserv 98; assuranceagent fr. 88.