Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Reservunderintendent.
Salomon Ruuth.

Salomon Ruuth

F. i Stode, Västernorrl. län, 1874 2/8. Mog.-ex. 94; elev vid Tandläkareinst. 1900; tandläkarekand.-ex. 02; tandläkareex. 04. Reservunderlöjtn. i Jämtl. fältjäg.-reg. reserv 96-99; extra intendent i Int.-kåren 99-02; reservunderintendent i Int.-kårens reserv 02; tandläkare i Sundsvall fr. 04.