Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.
Theodor Helleberg.

Theodor Helleberg

F. i Söderhamn 1856 11/9. Mog.-ex. 75; elev vid Teknol. inst. (Tekn. högskolan) 76; afg.-ex. 80; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren S6. Bitr. ingeniör i Norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 78-81 o. i Öfre norra distr. 85-86; anst. vid strömbyggnader o. flottningar i Dalarne 81 o. 83-85 samt vid Service maritime i Bordeaux 82; länsvägsbygg-mäst. i Norrb. län 86-91; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 87; afd.-ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader i Öfre Norrland 91-93; Statens flottled-ningsingeniör i Norrb. län 93-97; kapt. 95; extra byråingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 97-99; byråingeniör därst, (föredragande i järnvägsärenden) 99 o. byrådirektör 99-1901; distriktschef i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. 01; major s. år; Statens ombud i Dir. för Seffle kanalbolag fr. 02; ordf. i Karlstads hamnstyr. fr. 06; utfört undersöknings-förrättningar o. afgifvit förslag till allmänna arbeten. Red. af Tekn. Tidskrifts väg- o. vattenbyggn.-afd. 99-1900.