Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.
Oscar Theobald Vilhelm Stanzén.

Oscar Theobald Vilhelm Stanzén

F. i Stockholm 1844 9/3. Elev vid Teknol. inst. 60; afg.-ex. 63; ex. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 69; studieresa med statsanslag i Tyskland, Österrike, Holland, Belgien o. Frankrike S9. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 63; nivellör 71; stationsingeniör 76; afd.-ingeniör 89-1900; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 75; kapten 89.