Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.
Olof Bärnheim.

Olof Bärnheim

F. i Färlöf, Krist, län, 1S65 4/12. Mog.-ex. 85; ex. fr. Tekn. högskolan 89; ex. för inträde i Väg-o. vattenbyggn.-kåren s. år. Ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader 87-91 o. vid enskilda järnvägs-byggnader 91-95; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 93; stadsingeniör i Växjö 96; trafikchef vid Bredåkra-Tingsryds järnväg 97 o. vid Mellersta Blekinge järnväg s. år; led. i Styr. o. verkst. direktör för Nora-Bergslags järnvägsaktiebolag samt trafikchef vid Nora-Karlskoga järnvägar fr. 1903; kapten 04; uppgjort förslag till ombyggnad af Ronneby hamn 1900 o. arbetschef därst. 01-02; uppgjort förslag till ombyggnad m. m. af Bredsjö-Degerfors järnväg 03 o. öfveringeniör därst. fr. 05.