Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Oscar Werner.

Oscar Werner

F. i Karlstad 1871 21/10. Mog.-ex. 90; ex. fr, Tekn. högskolan 94; ex. för inträde i Väg- o. vat-tenbyggn.-kåren s. år. Assistent i väg- o. vatten-byggn.-konst vid Tekn. högskolan 94-95; ingeniör vid järnvägsbyggnader 95-98; e. o. baningeniör vid Sveriges statsbanor gg; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; ordin, baningeniör vid Sveriges statsbanor fr. 1902; uppgjort förslag till väg-, bro-, flottleds- m. fi. arbeten.