Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Claes Gustaf Tisell.

Claes Gustaf Tisell

F. i Nora 1873 28/9. Mog.-ex. 92; ex. fr. Tekn. högskolan 96; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 97; bitr. ingeniör i Nedre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 97-99 o. 1900-02; tekn. biträde i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 99-1900; arbetschef vid vatten-ledningsanläggningen i Enköping 99; Löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 01; distriktsingeniör i Nedre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. 06; uppgjort förslag till o. utöfvat arbetsledning vid åtskilliga allm. arbeten.