Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Sven Edvard Julius Lübeck.

Sven Edvard Julius Lübeck

F. i Stockholm 1877 2/3. Mog.-ex. 94; ex. fr. Tekn. högskolan 98. Konstruktör hos professor J. G. Richert 99; anst. vid o. delägare i aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån, Sthlm, fr. 1902; bitr. ingeniör vid Söderhamns vattenledningsbyggnad s. år; arbetschef vid Södertälje vattenlednings nybyggnad 03; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 04.